V edycja Konkursu Zawód nie zawodzi!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu promującego zawody techniczno - informatyczne "Zawód nie zawodzi". To już V odsłona tego konkursu, którego odbiorcami są uczniowie wybranych gimnazjów w Polsce! Jak zawsze stawiamy na nowatorskie podeście do tematyki konkursowej!

Konkurs "Zawód nie zawodzi" skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych zaproszonych do jego V edycji. Jego głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych. Ponadto ma na celu wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół gimnazjalnych do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie oraz popularyzację e–learningowych form nauczania.

W tym roku zapraszamy uczniów z gimnazjów powiatu limanowskiego, skupionych wokół Limanowej i Mszany Dolnej

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie HUMANEO, które powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa czuwa nad przebiegiem Konkursu zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie. Liderami regionalnymi w Konkursie są: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

Patronem Konkursu jest: Fundacja Pomyśl o Przyszłości.

Partnerami Konkursu są: Inventum, Toyota Kobos Nowy Sącz, oraz system certyfikacji VCC.

Więcej na temat Organizatora i Partnerów Konkursu znajdziesz w odpowiednich zakładkach na stronie Konkursu.

W bieżącej edycji konkurs zostanie rozegrany w następujących obszarach:

1. Obszar informatyczny
2. Obszar techniczny
3. Obszar motoryzacyjny
4. Obszar aranżacji przestrzeni (Region Limanowa)
5. Obszar organizacji reklamy

Super Finał zostanie rozegrany w oparciu o tematykę związaną z ekonomią

Zapraszamy do udziału w Konkursie!