Rozpoczynamy Konkurs 17.02.2019 r. (2019-02-07)

Rozpoczęliśmy już zapraszanie szkół do udziału w VII edycji konkursu. Obecnie trwają intensywne prace związane z uruchomieniem nowej platformy konkursowej. Na platformie będziemy sukcesywnie umieszczać materiały dydaktyczne obowiązujące na etapie szkolnym.

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji dotyczących Konkursu w dziale AKTUALNOŚCI

VII edycja Konkursu Zawód nie zawodzi już wkrótce (2019-01-09)

Już wkrótce ruszamy z kolejną edycją Konkursu promującego zawody techniczno - informatyczne "Zawód nie zawodzi". To będzie już VII odsłona tego konkursu, którego odbiorcami są uczniowie wybranych szkół podstawowych w Polsce! Jak zawsze stawiamy na nowatorskie podeście do tematyki konkursowej!

Konkurs "Zawód nie zawodzi" skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i oddziałów klas gimnazjalnych zaproszonych do jego VII edycji. Jego głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych. Ponadto ma na celu wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół podstawowych do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie oraz popularyzację e–learningowych form nauczania.

W tym roku zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych (oraz oddziałów gimnazjalnych) powiatu limanowskiego, skupionych wokół Limanowej i Mszany Dolnej

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie HUMANEO, które powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa czuwa nad przebiegiem Konkursu zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie. Liderami regionalnymi w Konkursie są: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

Patronem Konkursu jest: Fundacja Pomyśl o Przyszłości.

Partnerami Konkursu są: Inventum, Toyota Kobos Nowy Sącz, oraz system certyfikacji VCC.

Więcej na temat Organizatora i Partnerów Konkursu znajdziesz w odpowiednich zakładkach na stronie Konkursu.