Liderami regionalnymi Konkursu „Zawód nie zawodzi”, są:

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w LimanowejZespół Szkół Techniczno - Informatycznych

ZSTI jest wizytówką Mszany Dolnej i swoistą perłą w dziedzinie kształcenia zawodowego w Małopolsce. Jej mury co roku opuszczają absolwenci z gruntownym przygotowaniem zawodowym.

Na swoją pozycję w środowisku lokalnym placówka pracowała cztery dekady, a swoją silną pozycję placówka zawdzięcza umiejętności dostosowania się do aktualnej sytuacji gospodarczo-społecznej. W ciągu 40 lat kilkakrotnie, po szczegółowej analizie rynku pracy, zmieniano i wzbogacano ofertę edukacyjną. A wszystko po to, by uniknąć kształcenia w zawodach, które nie mają przyszłości.

W jej murach uczniowie, zarówno chłopcy jak i dziewczęta, kształcą się w następujących zawodach: w technikum - technik informatyk, technik budownictwa, technik mechanik, technik elektryk, technik organizacji reklamy oraz w zasadniczej szkole zawodowej - mechanik monter maszyn i urządzeń oraz monter konstrukcji budowlanych. Wiedza zdobywana na zajęciach jest pogłębiana na kursach informatycznych i zawodowych związanych z projektem unijnym Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.

Szkoła posiada m. in. 7 pracowni informatycznych z pełnym dostępem do Internetu oraz 15 wysokiej klasy notebooków. Większość sal dydaktycznych wyposażono w sprzęt audiowizualny, a warsztaty szkolne w maszyny i urządzenia umożliwiające zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych. Szkoła współpracuje z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach i posiada atest Instytutu na prowadzenie szkoleń spawaczy według tzw. Euronormy.

Szkoła zajmuje też czołowe miejsce w województwie małopolskim pod względem zrealizowanych projektów wymiany uczniów (program Socrates Comenius i program „Młodzież w działaniu”). Partnerami ZSTI są placówki w całej Europie. Średnio, co kilka miesięcy odbywają się spotkania w krajach partnerskich, co daje uczniom możliwość obcowania z innymi kulturami i posługiwania się językiem angielskim.

ZSTI to jednak nie tylko okazałe budynki, sale lekcyjne, pełnowymiarowa hala sportowa i siłownia, nowoczesne pomoce dydaktyczne, projekty unijne, to przede wszystkim ludzie – nauczyciele, uczniowie, kreujący atmosferę panującą w tej placówce, która nie tylko uczy (uczniowie zdają egzaminy maturalne i zawodowe na poziomie powyżej średniej krajowej), ale i stara się wspomóc proces wychowania.


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej

ZSTiO im. Jana Pawła II w Limanowej to szkoła z wieloletnimi tradycjami. W 2014 roku obchodziła jubileusz 90-lecia. W skład Zespołu wchodzą: Technikum, Liceum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Technikum kształci w zawodzie: technik mechanik, technik elektryk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, a od roku szkolnego 2014/2015 oferta edukacyjna została poszerzona o zawody: technik mechatronik, technik organizacji reklamy. W Liceum uczniowie kształcą się w klasie geograficznej z elementami ratownictwa medycznego i klasie humanistycznej. Uczniowie w ZSZ w zawodzie: elektryk, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych mogą odbywać zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych jak i również w pozostałych zawodach mogą kształcić się w klasie wielozawodowej o 3 letnim cyklu kształcenia.

Szkoła posiada ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla technika mechanika, technika elektryka, technika informatyka oraz technika pojazdów samochodowych. Zespół dysponuje warsztatami szkolnymi oraz stacją kontroli pojazdów. ZSTiO, w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce oferuje w czasie wolnym od nauki płatne praktyki i staże w zakładach pracy.

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2014" w edycji rankingu egzaminów zawodowych Technikum ZSTiO otrzymało 29 miejsce – najlepsze miejsce wśród Techników w Powiecie Limanowskim Natomiast technik informatyk otrzymał 7 miejsce ( w Polsce działa 2007 techników).