II edycja Konkursu promującego zawody techniczno - informatyczne „Zawód nie zawodzi”

Konkurs „Zawód nie zawodzi” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych zaproszonych do jego II edycji. Jego głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych. Ponadto ma na celu wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół gimnazjalnych do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie oraz popularyzację e – learningowych form nauczania.

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie HUMANEO, które powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa czuwa nad przebiegiem Konkursu zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie. Liderami regionalnymi w Konkursie są: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej (podobnie jak w edycji pilotażowej) oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej (II- gi lider tegorocznej edycji). Partnerami Konkursy są: firma Inventum- Global oraz firma Syntea. Głównym Sponsorem jest: Toyota Kobos Nowy Sącz. Więcej na temat Organizatora, Partnerów i Sponsora Konkursu znajdziesz w odpowiednich zakładkach na stronie Konkursu. Konkurs „Zawód nie zawodzi” podzielony jest na cztery kategorie:
1. Obszar informatyczny
2. Obszar techniczny
3. Obszar motoryzacyjny
4. Aranżacja Przestrzeni – nowy obszar w edycji 2014!

Materiały dydaktyczne wraz z testami egzaminacyjnymi będą dostępne późniejszym, odpowiednio wcześniej wskazanym terminie na platformie konkursowej.

Wszelkie informacje dotyczące terminarza, zasad, przebiegu, tematyki i nagród w konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu, dostępnym w zakładce: Regulamin.

Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie można dokonać w tradycyjnej formie przez przesłanie dostępnego formularza. Formularz zgłoszeniowy, po pobraniu ze strony Konkursu, należy wydrukować i podpisany przez dyrektora szkoły wysłać na adres: ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „KONKURS” w terminie do 24 marca 2014 roku. Zgłoszenia można będzie również dokonać podczas konferencji poświęconej Konkursowi oraz kształceniu zawodowemu, która odbędzie się 3 marca w ZSTI w Mszanie Dolnej oraz 4 marca w ZSTiO w Limanowej 2014 r. Zapraszamy także do zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem formularza on – line.

Jednocześnie prosimy rodziców/ opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie o wypełnienia oświadczenia, w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Oświadczenie rodziców

Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy do uzupełnienia testu kwalifikacji zawodowych, dzięki któremu każdy będzie mógł określić typ swoich zainteresowań pod kątem wyboru przyszłego zawodu.