IV edycja Konkursu promującego zawody techniczno - informatyczne „Zawód nie zawodzi”

Konkurs „Zawód nie zawodzi” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych zaproszonych do jego IV edycji. Jego głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych. Ponadto ma na celu wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół gimnazjalnych do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie oraz popularyzację e – learningowych form nauczania.

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie HUMANEO, które powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa czuwa nad przebiegiem Konkursu zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie. Liderami regionalnymi w Konkursie są: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej oraz Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie. Partnerami Konkursy są: firma Inventum- Global Sponsorem jest: Toyota Kobos Nowy Sącz. Techno-Bud Nowy Sącz Patronat nad Konkursem sprawuje Akademia Dyplomacji i Wizerunku, Pismo Komputer Świat oraz Radio RDN Nowy Sącz.

Więcej na temat Organizatora, Partnerów i Sponsora Konkursu znajdziesz w odpowiednich zakładkach na stronie Konkursu. Konkurs „Zawód nie zawodzi” podzielony jest na cztery kategorie:

1. Obszar informatyczny
2. Obszar techniczny
3. Obszar motoryzacyjny
4. Aranżacja Przestrzeni
5. Obszar gastronomiczny
6. Organizacja reklamy
7. Obszar Ekonomiczny

Materiały dydaktyczne wraz z testami egzaminacyjnymi będą dostępne późniejszym, odpowiednio wcześniej wskazanym terminie na platformie konkursowej.

Wszelkie informacje dotyczące terminarza, zasad, przebiegu, tematyki i nagród w konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu, dostępnym w zakładce: Regulamin.

Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie można dokonać za pośrednictwem formularza on- line dostępnego na stronie lub w tradycyjnej formie. Formularz został przesłany w mailu zapraszającym szkoły do uczestnictwa. Należy go wydrukować i podpisany przez dyrektora szkoły wysłać na adres: ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „KONKURS” w terminie do 25 marca 2016 roku.

Jednocześnie prosimy rodziców/ opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie o wypełnienia oświadczenia, w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Oświadczenie rodziców

Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy do uzupełnienia testu kwalifikacji zawodowych, dzięki któremu każdy będzie mógł określić typ swoich zainteresowań pod kątem wyboru przyszłego zawodu.