Regulamin VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
promującego zawody techniczno - informatyczne:
„Zawód nie zawodzi"

Regulamin do pobrania w wersji PDF
Oświadczenie rodzica do pobrania w wersji DOCX
Klauzula informacyjna do pobrania w wersji DOCX